Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Tiếng Anh chuyên ngành Công tác xã hội

# Chi tiết
Tên sách Tiếng Anh chuyên ngành Công tác xã hội
Tên nhà xuất bản NXB Khoa học xã hội
Loại sách Chuyên khảo
Thời gian xuất bản / công bố 01-2022
Xuất bản In lần 1
Tác giả Đinh Trần Kim Ngân
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Vở bài tập môn tiếng Việt – Cuối năm học, Lớp 3

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Hoàng Túy, Nguyễn Bá Truyền, Nguyễn Bá Hùng)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Vở ôn luyện môn Toán – Cuối năm, Lớp 3 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thanh Tài, Nguyễn Tuyết Hạnh, Trịnh Thanh Sơn)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Vở ôn luyện môn Toán – Cuối năm, Lớp 2 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thanh Tài, Nguyễn Tuyết Hạnh, Trịnh Thanh Sơn)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình Lập trình web

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Tác giả: Phan Anh Cang, Nguyễn Thị Hồng Yến, Trần Thị Kim Ngân, Trần Quốc Thịnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2934

Số truy cập trong tháng: 41313

Tổng số truy cập: 364485

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn