Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Lý thuyết điều khiển hiện đại

# Chi tiết
Tên sách Lý thuyết điều khiển hiện đại
Tên nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 01-2022
Xuất bản In lần 1
Tác giả Phạm Thanh Tùng, Lê Minh Thành, Võ Hoàng Tâm
Đơn vị Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Nhập môn Xã hội học

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Tác giả: Phạm Huy Tư, Phan Hoàng Mau (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thị Thu Trang)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Phan Anh Cang, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Nga, Trần Thị Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Toán cao cấp A1

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Vở ôn luyện môn Toán – Cuối năm, Lớp 3 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thanh Tài, Nguyễn Tuyết Hạnh, Trịnh Thanh Sơn)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Cơ học lý thuyết

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Phan Hữu Hoàng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2918

Số truy cập trong tháng: 41297

Tổng số truy cập: 364469

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn