Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Kết cấu - Tính toán động cơ đốt trong

# Chi tiết
Tên sách Kết cấu - Tính toán động cơ đốt trong
Tên nhà xuất bản Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 10-2020
Xuất bản In lần 1
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 2 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Toán cao cấp tập hai

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2014

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Cơ học lý thuyết

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Phan Hữu Hoàng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Giáo trình Nguyên lý động cơ đốt trong

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2795

Số truy cập trong tháng: 41174

Tổng số truy cập: 364346

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn