Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Bộ đề luyện thi cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương cấp độ A2

# Chi tiết
Tên sách Bộ đề luyện thi cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương cấp độ A2
Tên nhà xuất bản Nhà xuất bản Lao Động
Loại sách Hướng dẫn, bài tập
Thời gian xuất bản / công bố 08-2021
Xuất bản In lần 1
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư, Lâm Thái Quang, Lê Văn Điệp
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Thực hành Vi điều khiển

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2014

Tác giả: Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Toán cao cấp tập 1

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2014

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 3 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Xác suất thống kê

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2017

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Lập trình căn bản

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Ngọc Nga, Trần Thái Bảo, Trần Hoài Hạnh, Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 73

Số truy cập trong tháng: 22137

Tổng số truy cập: 164571

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn