Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Bộ đề luyện thi cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương cấp độ A2

# Chi tiết
Tên sách Bộ đề luyện thi cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương cấp độ A2
Tên nhà xuất bản Nhà xuất bản Lao Động
Loại sách Hướng dẫn, bài tập
Thời gian xuất bản / công bố 08-2021
Xuất bản In lần 1
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư, Lâm Thái Quang, Lê Văn Điệp
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Nghiệp vụ Bar

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Trương Thị Trang

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Tiếng Anh chuyên ngành Công tác xã hội

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Tác giả: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Nhập môn Xã hội học

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Tác giả: Phạm Huy Tư, Phan Hoàng Mau (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thị Thu Trang)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Phan Anh Cang, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Nga, Trần Thị Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Kết cấu và tính toán Ô Tô

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Tác giả: Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2946

Số truy cập trong tháng: 41325

Tổng số truy cập: 364497

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn