Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Bộ đề luyện thi cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương cấp độ A2

# Chi tiết
Tên sách Bộ đề luyện thi cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương cấp độ A2
Tên nhà xuất bản Nhà xuất bản Lao Động
Loại sách Hướng dẫn, bài tập
Thời gian xuất bản / công bố 08-2021
Xuất bản In lần 1
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư, Lâm Thái Quang, Lê Văn Điệp
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Vở bài tập môn tiếng Việt – Cuối năm học, Lớp 4

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Hoàng Túy, Nguyễn Bá Truyền, Nguyễn Bá Hùng)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình xử lý ảnh

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Tác giả: Phan Anh Cang, Lê Thị Hoàng Yến, Tô Nguyễn Hoàng Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Điện tử cơ bản

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Tác giả: Nguyễn Toàn Tri, Lâm Minh Dũng, Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Xác suất thống kê

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2017

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Lập trình căn bản

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Ngọc Nga, Trần Thái Bảo, Trần Hoài Hạnh, Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 277

Số truy cập trong tháng: 5678

Tổng số truy cập: 40050

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn