Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Vi điều khiển và ứng dụng

# Chi tiết
Tên sách Vi điều khiển và ứng dụng
Tên nhà xuất bản Trường ĐHSKT Vĩnh Long
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 07-2017
Xuất bản In lần 1
Tác giả Mai Nhật Thiên, Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 4 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình Lập trình căn bản

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Phan Anh Cang, Lê Hoàng An, Trần Hồ Đạt, Trần Quốc Thịnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Tiếng Anh chuyên ngành Công tác xã hội

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Tác giả: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Vở bài tập môn tiếng Việt – Cuối năm học, Lớp 4

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Hoàng Túy, Nguyễn Bá Truyền, Nguyễn Bá Hùng)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2022 - 2D

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Tác giả: Mai Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 198

Số truy cập trong tháng: 83126

Tổng số truy cập: 429903

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn