Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Vi điều khiển và ứng dụng

# Chi tiết
Tên sách Vi điều khiển và ứng dụng
Tên nhà xuất bản Trường ĐHSKT Vĩnh Long
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 07-2017
Xuất bản In lần 1
Tác giả Mai Nhật Thiên, Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2022 - 2D

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Tác giả: Mai Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu quy trình chế biến mứt chôm chôm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Tác giả: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Vở bài tập môn tiếng Việt – Cuối năm học, Lớp 5

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Hoàng Túy, Nguyễn Bá Truyền, Nguyễn Bá Hùng)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình xử lý ảnh

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Tác giả: Phan Anh Cang, Lê Thị Hoàng Yến, Tô Nguyễn Hoàng Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Xác suất thống kê

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2017

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 913

Số truy cập trong tháng: 11216

Tổng số truy cập: 200899

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn