Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Điện tử cơ bản

# Chi tiết
Tên sách Điện tử cơ bản
Tên nhà xuất bản Trường ĐHSKT Vĩnh Long
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 03-2013
Xuất bản In lần 1
Tác giả Nguyễn Toàn Tri, Lâm Minh Dũng, Đặng Thành Tựu
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ B1-B2

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Phan Huỳnh Nhật Thanh, Lê Văn Điệp (Thành viên ngoài trường/khác: Phạm Hoàng Quyên)

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ

Toán cao cấp tập 1

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2014

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nhập môn Xã hội học

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Tác giả: Phạm Huy Tư, Phan Hoàng Mau (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thị Thu Trang)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình xử lý ảnh

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Tác giả: Phan Anh Cang, Lê Thị Hoàng Yến, Tô Nguyễn Hoàng Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Phan Anh Cang, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Nga, Trần Thị Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 264

Số truy cập trong tháng: 83192

Tổng số truy cập: 429969

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn