Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Thực hành Vi điều khiển

# Chi tiết
Tên sách Thực hành Vi điều khiển
Tên nhà xuất bản Đại học SPKT Vĩnh Long
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 03-2014
Xuất bản In lần 1
Tác giả Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Hệ Thống điều khiển tưới tiêu tự động

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Phan Anh Cang, Trương Văn Xạ, Lê Thị Hạnh Hiền, Nguyễn Ngọc Phương Trang, Trần Phan An Trường

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Toán cao cấp A1

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Lập trình căn bản

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Ngọc Nga, Trần Thái Bảo, Trần Hoài Hạnh, Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 4 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình Lập trình web

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Tác giả: Phan Anh Cang, Nguyễn Thị Hồng Yến, Trần Thị Kim Ngân, Trần Quốc Thịnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 431

Số truy cập trong tháng: 18564

Tổng số truy cập: 160998

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn