Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản 3D monographs in computer science geometric modeling crack removal and hole filling on composite subdivision meshes

# Chi tiết
Tên sách 3D monographs in computer science geometric modeling crack removal and hole filling on composite subdivision meshes
Tên nhà xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật
Loại sách Chuyên khảo
Thời gian xuất bản / công bố 09-2021
Xuất bản In lần 1
Tác giả Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Marc Daniel - Aix Marseille University)
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Giáo trình kết cấu-tính toán động cơ đốt trong

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Ban giám hiệu

Điện tử cơ bản

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Tác giả: Nguyễn Toàn Tri, Lâm Minh Dũng, Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Hệ thống máy lạnh công nghiệp

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Huỳnh Thanh Tường, Nguyễn Thanh Ngọc, Huỳnh Thị Dư, Lương Hoài Thương, Nguyễn Thuận Hải Đăng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Giáo trình Phát triển ứng dụng Internet of Things

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Phan Anh Cang, Trần Phan An Trường, Nguyễn Ngọc Phương Trang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2022 - 2D

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Tác giả: Mai Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 640

Số truy cập trong tháng: 10943

Tổng số truy cập: 200626

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn