Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản 3D monographs in computer science geometric modeling crack removal and hole filling on composite subdivision meshes

# Chi tiết
Tên sách 3D monographs in computer science geometric modeling crack removal and hole filling on composite subdivision meshes
Tên nhà xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật
Loại sách Chuyên khảo
Thời gian xuất bản / công bố 09-2021
Xuất bản In lần 1
Tác giả Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Marc Daniel - Aix Marseille University)
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Kết cấu và tính toán Ô Tô

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Tác giả: Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân

Đơn vị: Ban giám hiệu

Toán cao cấp A1

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 5 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Kết cấu - Tính toán động cơ đốt trong

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2022 - 2D

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Tác giả: Mai Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 493

Số truy cập trong tháng: 11832

Tổng số truy cập: 92519

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn