Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản 3D monographs in computer science geometric modeling crack removal and hole filling on composite subdivision meshes

# Chi tiết
Tên sách 3D monographs in computer science geometric modeling crack removal and hole filling on composite subdivision meshes
Tên nhà xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật
Loại sách Chuyên khảo
Thời gian xuất bản / công bố 09-2021
Xuất bản In lần 1
Tác giả Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Marc Daniel - Aix Marseille University)
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2022

Tác giả: Lê Thị Tâm, Nguyễn Việt Thanh, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 2 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Sinh học đại cương

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Giáo trình máy cắt kim loại

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Toán cao cấp A2

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2018

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 356

Số truy cập trong tháng: 83284

Tổng số truy cập: 430061

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn