Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản 3D monographs in computer science geometric modeling crack removal and hole filling on composite subdivision meshes

# Chi tiết
Tên sách 3D monographs in computer science geometric modeling crack removal and hole filling on composite subdivision meshes
Tên nhà xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật
Loại sách Chuyên khảo
Thời gian xuất bản / công bố 09-2021
Xuất bản In lần 1
Tác giả Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Marc Daniel - Aix Marseille University)
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Toán cao cấp tập hai

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2014

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Toán cao cấp tập 1

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2014

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Xác suất thống kê

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2017

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu quy trình chế biến mứt chôm chôm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Tác giả: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Giáo trình Phát triển ứng dụng Internet of Things

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Phan Anh Cang, Trần Phan An Trường, Nguyễn Ngọc Phương Trang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 285

Số truy cập trong tháng: 5686

Tổng số truy cập: 40058

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn