Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Nghiên cứu quy trình chế biến mứt chôm chôm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

# Chi tiết
Tên sách Nghiên cứu quy trình chế biến mứt chôm chôm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
Tên nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại học Huế
Loại sách Chuyên khảo
Thời gian xuất bản / công bố 10-2020
Xuất bản In lần 1
Tác giả Trương Văn Xạ
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Lập trình căn bản

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Ngọc Nga, Trần Thái Bảo, Trần Hoài Hạnh, Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Bộ đề luyện thi cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương cấp độ A2

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư, Lâm Thái Quang, Lê Văn Điệp

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Kết cấu - Tính toán động cơ đốt trong

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xác suất thống kê

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2017

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 280

Số truy cập trong tháng: 25145

Tổng số truy cập: 167579

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn