Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Dịch trích lá Sống đời (Kalanchoe pinnata) kích kháng bệnh cháy bìa lá lúa và ức chế trực tiếp sự phát triển vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae

# Chi tiết
Tên sách Dịch trích lá Sống đời (Kalanchoe pinnata) kích kháng bệnh cháy bìa lá lúa và ức chế trực tiếp sự phát triển vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae
Tên nhà xuất bản Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 12-2018
Xuất bản In lần 1
Tác giả Trương Văn Xạ
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Giáo trình xử lý ảnh

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Tác giả: Phan Anh Cang, Lê Thị Hoàng Yến, Tô Nguyễn Hoàng Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nhập môn Xã hội học

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Tác giả: Phạm Huy Tư, Phan Hoàng Mau (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thị Thu Trang)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Toán cao cấp A1

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 3 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình Lập trình web

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Tác giả: Phan Anh Cang, Nguyễn Thị Hồng Yến, Trần Thị Kim Ngân, Trần Quốc Thịnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 928

Số truy cập trong tháng: 11231

Tổng số truy cập: 200914

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn