Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Toán cao cấp A1

# Chi tiết
Tên sách Toán cao cấp A1
Tên nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 08-2019
Xuất bản In lần 1
Tác giả Võ Phước Hậu
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Kết cấu - Tính toán động cơ đốt trong

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Tiếng Anh chuyên ngành Công tác xã hội

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Tác giả: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2022 - 2D

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Tác giả: Mai Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2729

Số truy cập trong tháng: 41108

Tổng số truy cập: 364280

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn