Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Nhập môn Xã hội học

# Chi tiết
Tên sách Nhập môn Xã hội học
Tên nhà xuất bản Nhà xuất bản Lao động
Loại sách Chuyên khảo
Thời gian xuất bản / công bố 04-2021
Xuất bản In lần 1
Tác giả Phạm Huy Tư, Phan Hoàng Mau (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thị Thu Trang)
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Phan Anh Cang, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Nga, Trần Thị Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Giáo trình nhiệt kỹ thuật

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2016

Tác giả: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Toán cao cấp A1

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Vở bài tập môn tiếng Việt – Cuối năm học, Lớp 2

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Hoàng Túy, Nguyễn Bá Truyền, Nguyễn Bá Hùng)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình máy cắt kim loại

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 342

Số truy cập trong tháng: 239372

Tổng số truy cập: 820330

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn