Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Nhập môn Xã hội học

# Chi tiết
Tên sách Nhập môn Xã hội học
Tên nhà xuất bản Nhà xuất bản Lao động
Loại sách Chuyên khảo
Thời gian xuất bản / công bố 04-2021
Xuất bản In lần 1
Tác giả Phạm Huy Tư, Phan Hoàng Mau (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thị Thu Trang)
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Vi điều khiển và ứng dụng

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2017

Tác giả: Mai Nhật Thiên, Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Kết cấu và tính toán Ô Tô

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Tác giả: Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 2 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình Lập trình căn bản

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Phan Anh Cang, Lê Hoàng An, Trần Hồ Đạt, Trần Quốc Thịnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Giáo trình máy cắt kim loại

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 38

Số truy cập trong tháng: 293

Tổng số truy cập: 70518

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn