Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Sustainable Rice Straw Management (Chapter 6: Rice Straw Mushroom Production)

# Chi tiết
Tên sách Sustainable Rice Straw Management (Chapter 6: Rice Straw Mushroom Production)
Tên nhà xuất bản SpringerOpen
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 01-2020
Xuất bản In lần 1
Tác giả Đặng Thanh Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú (viết 1 chương)

Các sách xuất bản liên quan

3D monographs in computer science geometric modeling crack removal and hole filling on composite subdivision meshes

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Tác giả: Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Marc Daniel - Aix Marseille University)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Toán cao cấp A1

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Vở ôn luyện môn Toán – Cuối năm, Lớp 5 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thanh Tài, Nguyễn Tuyết Hạnh, Trịnh Thanh Sơn)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Vở bài tập môn tiếng Việt – Cuối năm học, Lớp 5

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Hoàng Túy, Nguyễn Bá Truyền, Nguyễn Bá Hùng)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình phát triển ứng dụng web

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Tác giả: Phan Anh Cang, Trần Phan An Trường, Lê Thị Hạnh Hiền

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 330

Số truy cập trong tháng: 83258

Tổng số truy cập: 430035

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn