Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Sustainable Rice Straw Management (Chapter 6: Rice Straw Mushroom Production)

# Chi tiết
Tên sách Sustainable Rice Straw Management (Chapter 6: Rice Straw Mushroom Production)
Tên nhà xuất bản SpringerOpen
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 01-2020
Xuất bản In lần 1
Tác giả Đặng Thanh Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú (viết 1 chương)

Các sách xuất bản liên quan

Vi điều khiển và ứng dụng

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2017

Tác giả: Mai Nhật Thiên, Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Giáo trình nhiệt kỹ thuật

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2016

Tác giả: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Toán cao cấp A3

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Giáo trình Phát triển ứng dụng Internet of Things

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Phan Anh Cang, Trần Phan An Trường, Nguyễn Ngọc Phương Trang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 3 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 14

Số truy cập trong tháng: 11364

Tổng số truy cập: 201047

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn