Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Sustainable Rice Straw Management (Chapter 6: Rice Straw Mushroom Production)

# Chi tiết
Tên sách Sustainable Rice Straw Management (Chapter 6: Rice Straw Mushroom Production)
Tên nhà xuất bản SpringerOpen
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 01-2020
Xuất bản In lần 1
Tác giả Đặng Thanh Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú (viết 1 chương)

Các sách xuất bản liên quan

Nghiên cứu chế biến sản phẩm mứt chôm chôm không hạt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Tác giả: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Tiếng Anh chuyên ngành Công tác xã hội

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Trần Đại Phước

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Nhập môn Xã hội học

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Tác giả: Phạm Huy Tư, Phan Hoàng Mau (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thị Thu Trang)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Toán cao cấp A1

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Giáo trình Nguyên lý động cơ đốt trong

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 139

Số truy cập trong tháng: 42319

Tổng số truy cập: 1306665

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn