Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Giáo trình máy cắt kim loại

# Chi tiết
Tên sách Giáo trình máy cắt kim loại
Tên nhà xuất bản NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 01-2020
Xuất bản In lần 1
Tác giả Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Giáo trình Phát triển ứng dụng Internet of Things

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Phan Anh Cang, Trần Phan An Trường, Nguyễn Ngọc Phương Trang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Điện tử cơ bản

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Tác giả: Nguyễn Toàn Tri, Lâm Minh Dũng, Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Sustainable Rice Straw Management (Chapter 6: Rice Straw Mushroom Production)

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Đặng Thanh Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Vở bài tập môn tiếng Việt – Cuối năm học, Lớp 4

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Hoàng Túy, Nguyễn Bá Truyền, Nguyễn Bá Hùng)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình nhiệt kỹ thuật

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2016

Tác giả: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 927

Số truy cập trong tháng: 11230

Tổng số truy cập: 200913

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn