Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Giáo trình kết cấu-tính toán động cơ đốt trong

# Chi tiết
Tên sách Giáo trình kết cấu-tính toán động cơ đốt trong
Tên nhà xuất bản Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 01-2020
Xuất bản In lần 1
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Toán cao cấp A3

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Giáo trình nhiệt kỹ thuật

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2016

Tác giả: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Toán cao cấp tập hai

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2014

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Sustainable Rice Straw Management (Chapter 6: Rice Straw Mushroom Production)

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Đặng Thanh Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 498

Số truy cập trong tháng: 10801

Tổng số truy cập: 200484

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn