Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Kết cấu và tính toán Ô Tô

# Chi tiết
Tên sách Kết cấu và tính toán Ô Tô
Tên nhà xuất bản NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 09-2019
Xuất bản In lần 1
Tác giả Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Và 01 tác giả ngoài trường. ISBN 978-604-913-886-7

Các sách xuất bản liên quan

Vi điều khiển và ứng dụng

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2017

Tác giả: Mai Nhật Thiên, Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Cơ học lý thuyết

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Phan Hữu Hoàng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Toán cao cấp A1

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Vở bài tập môn tiếng Việt – Cuối năm học, Lớp 3

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Hoàng Túy, Nguyễn Bá Truyền, Nguyễn Bá Hùng)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Toán cao cấp A2

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2018

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2821

Số truy cập trong tháng: 41200

Tổng số truy cập: 364372

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn