Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Cấu tạo Ô tô

# Chi tiết
Tên sách Cấu tạo Ô tô
Tên nhà xuất bản NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 11-2018
Xuất bản In lần 1
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Vũ Đức Lập (chủ biên) ISBN 978-604-913-777-8

Các sách xuất bản liên quan

Toán cao cấp A2

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2018

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Thực hành Vi điều khiển

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2014

Tác giả: Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Vở ôn luyện môn Toán – Cuối năm, Lớp 5 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thanh Tài, Nguyễn Tuyết Hạnh, Trịnh Thanh Sơn)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 3 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 177

Số truy cập trong tháng: 83105

Tổng số truy cập: 429882

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn