Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Cấu tạo Ô tô

# Chi tiết
Tên sách Cấu tạo Ô tô
Tên nhà xuất bản NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 11-2018
Xuất bản In lần 1
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Vũ Đức Lập (chủ biên) ISBN 978-604-913-777-8

Các sách xuất bản liên quan

Nghiên cứu chế biến sản phẩm mứt chôm chôm không hạt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Tác giả: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Vở bài tập môn tiếng Việt – Cuối năm học, Lớp 2

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Hoàng Túy, Nguyễn Bá Truyền, Nguyễn Bá Hùng)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 5 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 2 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình Nguyên lý động cơ đốt trong

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 892

Số truy cập trong tháng: 11195

Tổng số truy cập: 200878

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn