Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Giáo trình nhiệt kỹ thuật

# Chi tiết
Tên sách Giáo trình nhiệt kỹ thuật
Tên nhà xuất bản NXB Xây dựng
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 05-2016
Xuất bản In lần 1
Tác giả Cao Hùng Phi
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Vở bài tập môn tiếng Việt – Cuối năm học, Lớp 2

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Hoàng Túy, Nguyễn Bá Truyền, Nguyễn Bá Hùng)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Điện tử cơ bản

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Tác giả: Nguyễn Toàn Tri, Lâm Minh Dũng, Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Vở bài tập môn tiếng Việt – Cuối năm học, Lớp 5

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Hoàng Túy, Nguyễn Bá Truyền, Nguyễn Bá Hùng)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình Phát triển ứng dụng Internet of Things

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Phan Anh Cang, Trần Phan An Trường, Nguyễn Ngọc Phương Trang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 130

Số truy cập trong tháng: 385

Tổng số truy cập: 70610

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn