Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 4 (theo chủ đề)

# Chi tiết
Tên sách Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 4 (theo chủ đề)
Tên nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Loại sách Hướng dẫn, bài tập
Thời gian xuất bản / công bố 11-2015
Xuất bản In lần 1
Tác giả Phạm Huy Tư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Toán cao cấp A1

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Lý thuyết điều khiển hiện đại

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Tác giả: Phạm Thanh Tùng, Lê Minh Thành, Võ Hoàng Tâm

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Internet vạn vật

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2022

Tác giả: Phan Anh Cang, Trần Phan An Trường, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 76

Số truy cập trong tháng: 42256

Tổng số truy cập: 1306602

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn