Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Cơ học lý thuyết

# Chi tiết
Tên sách Cơ học lý thuyết
Tên nhà xuất bản Khoa học công nghệ
Loại sách Giáo trình
Thời gian xuất bản / công bố 03-2022
Xuất bản In lần 1
Tác giả Phan Hữu Hoàng
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 2 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Vở ôn luyện môn Toán – Cuối năm, Lớp 2 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thanh Tài, Nguyễn Tuyết Hạnh, Trịnh Thanh Sơn)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Phan Anh Cang, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Nga, Trần Thị Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 24

Số truy cập trong tháng: 42204

Tổng số truy cập: 1306550

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn