Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay

# Chi tiết
Tên sách Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Tên nhà xuất bản Nhà xuất bản lý luận chính trị
Loại sách Chuyên khảo
Thời gian xuất bản / công bố 10-2022
Xuất bản In lần 1
Tác giả Lê Thị Tâm, Nguyễn Việt Thanh, Phan Hoàng Mau
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Giáo trình máy cắt kim loại

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Tác giả: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Giáo trình phát triển ứng dụng web

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Tác giả: Phan Anh Cang, Trần Phan An Trường, Lê Thị Hạnh Hiền

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Toán cao cấp tập 1

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2014

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 94

Số truy cập trong tháng: 42274

Tổng số truy cập: 1306620

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn