Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Phong tục tang ma của người Hoa Triều Châu ở Sóc Trăng (in trong sách Văn hóa dân gian và giao lưu xuyên văn hóa ở Đông Á, Nguyễn Ngọc Thơ chủ biên)

# Chi tiết
Tên sách Phong tục tang ma của người Hoa Triều Châu ở Sóc Trăng (in trong sách Văn hóa dân gian và giao lưu xuyên văn hóa ở Đông Á, Nguyễn Ngọc Thơ chủ biên)
Tên nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM
Loại sách Chuyên khảo
Thời gian xuất bản / công bố 08-2017
Xuất bản In lần 1
Tác giả Trương Thuận Lợi
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 3 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 4 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Vở bài tập môn tiếng Việt – Cuối năm học, Lớp 4

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Hoàng Túy, Nguyễn Bá Truyền, Nguyễn Bá Hùng)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Xác suất thống kê

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2017

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2901

Số truy cập trong tháng: 41280

Tổng số truy cập: 364452

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn