Sách xuất bản

Tổng số: 1

GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2022 - 2D

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Tác giả: Mai Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 25

Số truy cập trong tháng: 42205

Tổng số truy cập: 1306551

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn