Sách xuất bản

Tổng số: 1

Giáo trình Nguyên lý động cơ đốt trong

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 5

Số truy cập trong tháng: 22069

Tổng số truy cập: 164503

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn