Sách xuất bản

Tổng số: 1

Lý thuyết điều khiển hiện đại

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Tác giả: Phạm Thanh Tùng, Lê Minh Thành, Võ Hoàng Tâm

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2778

Số truy cập trong tháng: 41157

Tổng số truy cập: 364329

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn