Hướng dẫn khoa học

Trang chủ Hướng dẫn khoa học Nghiên cứu tính êm dịu xe khách 16 chổ sử dụng tại Việt Nam

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu tính êm dịu xe khách 16 chổ sử dụng tại Việt Nam
Loại đề tài hướng dẫn Luận văn thạc sĩ
Tên người được hướng dẫn Phạm Thành Luân
Chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật Cơ khí ô tô
Mã ngành đào tạo 8520103
Trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Thời gian tốt nghiệp 08-2022
Người hướng dẫn Lương Văn Vạn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các hướng dẫn khoa học liên quan

Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh tại các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Võ Thành Như Mai

Thời gian tốt nghiệp: 12-2022

Người hướng dẫn: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Khác

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ THÔNG SỐ CỦA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ĐẾN CÔNG SUẤT ĐẦU RA TRÊN ĐỘNG CƠ NISSAN H20

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: PHAN HỒNG THẠCH

Thời gian tốt nghiệp: 05-2021

Người hướng dẫn: Đặng Duy Khiêm

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu động lực học quay vòng của ô tô tải nhẹ

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Đức Hải

Thời gian tốt nghiệp: 08-2022

Người hướng dẫn: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt cánh turbine khi gia công trên máy phay CNC 5 trục

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Chí Thông

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Quản lý hoạt động Tự đánh giá của các trường Trung học cơ sở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Lưu Tấn Kiên

Thời gian tốt nghiệp: 03-2022

Người hướng dẫn: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 72

Số truy cập trong tháng: 42252

Tổng số truy cập: 1306598

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn