Hội đồng phản biện sách/báo

Trang chủ Hội đồng phản biện sách/báo Sách tham khảo: Đạo đức nghề Công tác xã hội

# Chi tiết
Tên sách/báo Sách tham khảo: Đạo đức nghề Công tác xã hội
Tên hội đồng Hội đông thẩm định sách phục vụ đào tạo
Cấp hội đồng Sách xuất bản Quốc gia
Loại hội đồng Sách
Thời gian tổ chức 12-2021
Thành viên Đinh Trần Kim Ngân
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các hội đồng phản biện sách/báo liên quan

Vai trò nghiên cứu khoa học trong ứng dụng công nghiệp phụ trợ

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 26-09-2020

Thành viên: Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Thiết kế, chế tạo máy nhỏ keo đầu dây giày tự động

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Quốc gia

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 15-09-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

A study on the effects of the longitudinal friction coefficient on the longitudinal slip ratio of tractor semi-trailer on a straight road at a speed of 60Km/h

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Quốc tế

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 25-08-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

PHÁT HIỆN TÌNH TRẠNG NGỦ GẬT CỦA NGƯỜI LÁI XE, VLUTE260821

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 04-10-2021

Thành viên: Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 46

Số truy cập trong tháng: 42226

Tổng số truy cập: 1306572

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn