Hội đồng phản biện sách/báo

Trang chủ Hội đồng phản biện sách/báo Nghiên cứu ảnh hưởng của ABS (Anti-Lock Brake System) đến hiệu quả phanh ô tô toyota vios 1.5g cvt 2017

# Chi tiết
Tên sách/báo Nghiên cứu ảnh hưởng của ABS (Anti-Lock Brake System) đến hiệu quả phanh ô tô toyota vios 1.5g cvt 2017
Tên hội đồng
Cấp hội đồng Bài báo cấp Trường
Loại hội đồng Báo
Thời gian tổ chức 09-2021
Thành viên Lương Văn Vạn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các hội đồng phản biện sách/báo liên quan

Vai trò nghiên cứu khoa học trong ứng dụng công nghiệp phụ trợ

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 26-09-2020

Thành viên: Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí

A study on the effects of the longitudinal friction coefficient on the longitudinal slip ratio of tractor semi-trailer on a straight road at a speed of 60Km/h

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Quốc tế

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 25-08-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP Ở GAN DỰA VÀO CHỈ SỐ HOUNSFIELD VÀ KỸ THUẬT HỌC SÂU Mã số : VLUTE300821

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 04-10-2021

Thành viên: Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG CHO RAU NGẮN NGÀY AUTOMATIC IRRIGATION SYSTEM FOR SHORT DAY VEGETABLES

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 21-07-2022

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 71

Số truy cập trong tháng: 34862

Tổng số truy cập: 1030450

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn