Hội đồng phản biện sách/báo

Trang chủ Hội đồng phản biện sách/báo Thiết kế, chế tạo máy nhỏ keo đầu dây giày tự động

# Chi tiết
Tên sách/báo Thiết kế, chế tạo máy nhỏ keo đầu dây giày tự động
Tên hội đồng
Cấp hội đồng Bài báo cấp Quốc gia
Loại hội đồng Báo
Thời gian tổ chức 09-2021
Thành viên Lương Văn Vạn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các hội đồng phản biện sách/báo liên quan

Vai trò nghiên cứu khoa học trong ứng dụng công nghiệp phụ trợ

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 26-09-2020

Thành viên: Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu ảnh hưởng của ABS (Anti-Lock Brake System) đến hiệu quả phanh ô tô toyota vios 1.5g cvt 2017

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 10-09-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

A study on the effects of the longitudinal friction coefficient on the longitudinal slip ratio of tractor semi-trailer on a straight road at a speed of 60Km/h

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Quốc tế

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 25-08-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 42

Số truy cập trong tháng: 22106

Tổng số truy cập: 164540

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn