Hội đồng phản biện sách/báo

Trang chủ Hội đồng phản biện sách/báo A study on the effects of the longitudinal friction coefficient on the longitudinal slip ratio of tractor semi-trailer on a straight road at a speed of 60Km/h

# Chi tiết
Tên sách/báo A study on the effects of the longitudinal friction coefficient on the longitudinal slip ratio of tractor semi-trailer on a straight road at a speed of 60Km/h
Tên hội đồng
Cấp hội đồng Bài báo cấp Quốc tế
Loại hội đồng Báo
Thời gian tổ chức 08-2021
Thành viên Lương Văn Vạn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các hội đồng phản biện sách/báo liên quan

Vai trò nghiên cứu khoa học trong ứng dụng công nghiệp phụ trợ

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 26-09-2020

Thành viên: Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Thiết kế, chế tạo máy nhỏ keo đầu dây giày tự động

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Quốc gia

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 15-09-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu ảnh hưởng của ABS (Anti-Lock Brake System) đến hiệu quả phanh ô tô toyota vios 1.5g cvt 2017

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 10-09-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 50

Số truy cập trong tháng: 22114

Tổng số truy cập: 164548

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn