Hội đồng phản biện sách/báo

Trang chủ Hội đồng phản biện sách/báo HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG CHO RAU NGẮN NGÀY AUTOMATIC IRRIGATION SYSTEM FOR SHORT DAY VEGETABLES

# Chi tiết
Tên sách/báo HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG CHO RAU NGẮN NGÀY AUTOMATIC IRRIGATION SYSTEM FOR SHORT DAY VEGETABLES
Tên hội đồng tạp chí khoa học VLUTE
Cấp hội đồng Bài báo cấp Trường
Loại hội đồng Báo
Thời gian tổ chức 07-2022
Thành viên Mai Nhật Thiên
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các hội đồng phản biện sách/báo liên quan

Nghiên cứu ảnh hưởng của ABS (Anti-Lock Brake System) đến hiệu quả phanh ô tô toyota vios 1.5g cvt 2017

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 10-09-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

A study on the effects of the longitudinal friction coefficient on the longitudinal slip ratio of tractor semi-trailer on a straight road at a speed of 60Km/h

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Quốc tế

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 25-08-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Sách tham khảo: Đạo đức nghề Công tác xã hội

Cấp hội đồng: Sách xuất bản Quốc gia

Loại hội đồng: Sách

Thời gian tổ chức: 20-12-2021

Thành viên: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Vai trò nghiên cứu khoa học trong ứng dụng công nghiệp phụ trợ

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 26-09-2020

Thành viên: Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 32

Số truy cập trong tháng: 42212

Tổng số truy cập: 1306558

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn