Hội đồng phản biện sách/báo

Tổng số: 1

HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG CHO RAU NGẮN NGÀY AUTOMATIC IRRIGATION SYSTEM FOR SHORT DAY VEGETABLES

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 21-07-2022

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 64

Số truy cập trong tháng: 42244

Tổng số truy cập: 1306590

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn