Hội đồng phản biện sách/báo

Tổng số: 1

Vai trò nghiên cứu khoa học trong ứng dụng công nghiệp phụ trợ

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 26-09-2020

Thành viên: Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 777

Số truy cập trong tháng: 22051

Tổng số truy cập: 164485

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn