Hội đồng đề tài

Trang chủ Hội đồng đề tài Xây dựng quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO
Tên hội đồng Hội đồng xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019 - 2020
Cấp hội đồng Trường/cơ sở
Loại hội đồng Xét chọn
Thời gian tổ chức 12-2019
Thành viên Lê Hồng Kỳ, Trần Bá Luân, Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Nhu Liễu, Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Đoàn Ngọc Tố)
Đơn vị Phòng Đào tạo
Ghi chú

Các hội đồng đề tài liên quan

Phát hiện ngủ gật khi lái xe ô tô

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 10-09-2021

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Thực trạng tham gia phong trào Đoàn, Hội của sinh viên khoa Sư phạm kỹ thuật và xã hội nhân văn, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 12-03-2021

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Xây dựng tủ sách giáo trình mang thương hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 23-11-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Xây dựng quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 08-01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 179

Số truy cập trong tháng: 434

Tổng số truy cập: 70659

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn