Hội đồng đề tài

Trang chủ Hội đồng đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao thủy canh để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế sản xuất các loại rau ăn lá trong nhà màng tại tỉnh Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao thủy canh để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế sản xuất các loại rau ăn lá trong nhà màng tại tỉnh Vĩnh Long
Tên hội đồng phản biện
Cấp hội đồng Tỉnh
Loại hội đồng Nghiệm thu
Thời gian tổ chức 12-2021
Thành viên Trương Văn Xạ
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các hội đồng đề tài liên quan

Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 03-07-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Trần Bá Luân, Lê Hoàng Anh, Võ Hoàng Tâm, Mai Hoàng Long, Trần Hồng Quân, Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Xây dựng quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 24-12-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Trần Bá Luân, Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Nhu Liễu, Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Đoàn Ngọc Tố)

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Đánh giá tác động của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long

Cấp hội đồng: Ngoài trường cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 19-08-2022

Thành viên: Nguyễn Nghiêm Thái Minh

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Xây dựng phần mềm phát hiện ngủ gật khi lái xe ô tô dựa trên kỹ thuật DEEP Learning

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 16-02-2022

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Điều khiển vị trí cơ nhân tạo khí nén sử dụng bộ điều khiển mờ PD+I

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 24-08-2022

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 114

Số truy cập trong tháng: 42294

Tổng số truy cập: 1306640

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn