Hội đồng đề tài

Trang chủ Hội đồng đề tài Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long
Tên hội đồng NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
Cấp hội đồng Bộ
Loại hội đồng Nghiệm thu
Thời gian tổ chức 02-2021
Thành viên Trương Văn Xạ
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các hội đồng đề tài liên quan

Xây dựng công cụ khảo sát đánh giá chương trình đào tạo và việc làm của sinh viên

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 08-01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Thiết kế và chế tạo gia công chính xác

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 27-07-2022

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Xã định hằng số sinh hóa glycosylated hemoglobin (HbA1c) và insulin trong máu của chó

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 26-12-2016

Thành viên: Trương Phúc Vinh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Xây dựng quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 08-01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Đánh giá tác động của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long

Cấp hội đồng: Ngoài trường cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 19-08-2022

Thành viên: Nguyễn Nghiêm Thái Minh

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 285

Số truy cập trong tháng: 33863

Tổng số truy cập: 1029451

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn