Hội đồng đề tài

Trang chủ Hội đồng đề tài Xây dựng công cụ khảo sát và đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng công cụ khảo sát và đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên
Tên hội đồng Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài khoa học và coog nghệ cấp trường năm 2020
Cấp hội đồng Trường/cơ sở
Loại hội đồng Nghiệm thu
Thời gian tổ chức 07-2020
Thành viên Lê Hồng Kỳ, Trần Bá Luân, Võ Hoàng Tâm, Đặng Nguyễn Thảo Hiền, Mai Hoàng Long, Nguyễn Thành Nhân, Phạm Huy Tư
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên
Ghi chú

Các hội đồng đề tài liên quan

Giải pháp thu hút sinh viên ngành luật tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 18-01-2021

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Nghiên cứu tác dụng của probiotic lên đáp ứng miễn dịch phòng bệnh Newcastle và khả năng tăng trưởng của gà

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 27-11-2017

Thành viên: Trương Phúc Vinh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp

Cấp hội đồng: Bộ

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 12-10-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Xây dựng công cụ khảo sát đánh giá chương trình đào tạo và việc làm của sinh viên

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 08-01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 139

Số truy cập trong tháng: 394

Tổng số truy cập: 70619

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn