Hội đồng đề tài

Tổng số: 1

Điều khiển vị trí cơ nhân tạo khí nén sử dụng bộ điều khiển mờ PD+I

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 24-08-2022

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 51

Số truy cập trong tháng: 42231

Tổng số truy cập: 1306577

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn