Hội đồng đề tài

Tổng số: 2

Xây dựng phần mềm phát hiện ngủ gật khi lái xe ô tô dựa trên kỹ thuật DEEP Learning

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 16-02-2022

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Phát hiện ngủ gật khi lái xe ô tô

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 10-09-2021

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 514

Số truy cập trong tháng: 33497

Tổng số truy cập: 1029085

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn