Hội đồng đề tài

Tổng số: 1

Phát hiện ngủ gật khi lái xe ô tô

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 10-09-2021

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 74

Số truy cập trong tháng: 22138

Tổng số truy cập: 164572

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn