Hội đồng đề tài

Tổng số: 6

Phân lập và tuyển chọn xạ khuẩn có hoạt tính đối kháng vi khuẩn gây bệnh trên cá tra

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 31-07-2022

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Khảo sát ảnh hưởng mật độ ấu trùng ruồi lính đen trong xử lý thức ăn thừa thành phân bón

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 03-07-2022

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Chọn lọc các giống lúa chịu mặn bằng dấu phân tử SSR

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 03-07-2022

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu tuyển chọn giống và tối ưu hóa môi trường nuôi trồng nấm bào ngư (Pleurotus spp.) tại trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 03-07-2022

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Tối ưu hóa quy trình chiết xuất cao chiết giàu hàm lượng polyphenol và flavonoid từ lá cây Lý (Syzygium jambos L.)

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 24-08-0008

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 107

Số truy cập trong tháng: 42287

Tổng số truy cập: 1306633

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn