Hội đồng đề tài

Tổng số: 2

Xây dựng hệ thống phòng máy ảo ứng dụng công nghệ điện toán đám mây

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 10-09-2021

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Triển khai phần mềm ứng dụng cập nhật thành tích nghiên cứu khoa học cho giảng viên trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 26-01-2021

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Trần Bá Luân, Phan Anh Cang, Võ Hoàng Tâm, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 485

Số truy cập trong tháng: 32780

Tổng số truy cập: 1028368

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn