Hội đồng đề tài

Tổng số: 1

Triển khai phần mềm ứng dụng cập nhật thành tích nghiên cứu khoa học cho giảng viên trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 26-01-2021

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Trần Bá Luân, Phan Anh Cang, Võ Hoàng Tâm, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 56

Số truy cập trong tháng: 22120

Tổng số truy cập: 164554

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn