Giải thưởng khoa học

Trang chủ Giải thưởng khoa học Xây dựng phần mềm quản lý khoa học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài đoạt giải Xây dựng phần mềm quản lý khoa học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Cấp giải thưởng Cấp Tỉnh
Thông tin giải thưởng Giải Khuyến khích
Năm đoạt giải 2021
Thành viên Trần Hồ Đạt, Phạm Huy Tư, Lê Hoàng An
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII; QĐ số 233/BTCHT, ngày 8/10/2021

Các giải thưởng khoa học liên quan

MÔ HÌNH KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Võ Trọng Hữu

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Phần mềm quản lý kế hoạch giáo viên khoa Công nghệ thông tin

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2017

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Phan An Trường

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ứng dụng mã QR-Code và công nghệ Blockchain trong quản lý thiết bị phòng máy và văn bằng chứng chỉ

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2019

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Bá Trọng - SVCNTT - K2015,Nguyễn Ngọc Trí Nhân - SVCNTT - K2015)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Dựa án khởi nghiệp Nhà màng Vlute

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2018

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2825

Số truy cập trong tháng: 41204

Tổng số truy cập: 364376

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn