Giải thưởng khoa học

Trang chủ Giải thưởng khoa học Dựa án khởi nghiệp Nhà màng Vlute

# Chi tiết
Tên đề tài đoạt giải Dựa án khởi nghiệp Nhà màng Vlute
Cấp giải thưởng Cấp Tỉnh
Thông tin giải thưởng Giải Nhất
Năm đoạt giải 2018
Thành viên Trương Văn Xạ
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các giải thưởng khoa học liên quan

Phần mềm quản lý kế hoạch giáo viên khoa Công nghệ thông tin

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2017

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Phan An Trường

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Xây dựng phần mềm quản lý khoa học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Trần Hồ Đạt, Phạm Huy Tư, Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Hệ thống điều khiển tưới tiêu tự động

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2019

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 549

Số truy cập trong tháng: 10852

Tổng số truy cập: 200535

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn