Giải thưởng khoa học

Trang chủ Giải thưởng khoa học Hội giảng cấp trường

# Chi tiết
Tên đề tài đoạt giải Hội giảng cấp trường
Cấp giải thưởng Cấp Trường
Thông tin giải thưởng Giải Nhất
Năm đoạt giải 2017
Thành viên Trương Văn Xạ
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các giải thưởng khoa học liên quan

Dựa án khởi nghiệp Nhà màng Vlute

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2018

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Phần mềm quản lý kế hoạch giáo viên khoa Công nghệ thông tin

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2017

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Phan An Trường

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 440

Số truy cập trong tháng: 11779

Tổng số truy cập: 92466

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn