Giải thưởng khoa học

Trang chủ Giải thưởng khoa học Phần mềm quản lý kế hoạch giáo viên khoa Công nghệ thông tin

# Chi tiết
Tên đề tài đoạt giải Phần mềm quản lý kế hoạch giáo viên khoa Công nghệ thông tin
Cấp giải thưởng Cấp Tỉnh
Thông tin giải thưởng Giải Khuyến khích
Năm đoạt giải 2017
Thành viên Nguyễn Văn Hiếu, Trần Phan An Trường
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các giải thưởng khoa học liên quan

Hội giảng cấp trường

Cấp giải thưởng: Cấp Trường

Năm đoạt giải: 2017

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Hệ thống điều khiển tưới tiêu tự động

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2019

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Dựa án khởi nghiệp Nhà màng Vlute

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2018

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ứng dụng mã QR-Code và công nghệ Blockchain trong quản lý thiết bị phòng máy và văn bằng chứng chỉ

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2019

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Bá Trọng - SVCNTT - K2015,Nguyễn Ngọc Trí Nhân - SVCNTT - K2015)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 591

Số truy cập trong tháng: 10894

Tổng số truy cập: 200577

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn