Giải thưởng khoa học

Trang chủ Giải thưởng khoa học Tran Hoai Ngoc Nhan, Mesut Şahin (2015), “Recursive extensions as set theoretic complete intersections”, Tokyo J. Math. (38(2), 2015, pp. 273-282).

# Chi tiết
Tên đề tài đoạt giải Tran Hoai Ngoc Nhan, Mesut Şahin (2015), “Recursive extensions as set theoretic complete intersections”, Tokyo J. Math. (38(2), 2015, pp. 273-282).
Cấp giải thưởng Cấp Quốc gia
Thông tin giải thưởng Khác
Năm đoạt giải 2015
Thành viên Trần Hoài Ngọc Nhân
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú Giải thưởng công trình Toán học năm 2015, thuộc

Các giải thưởng khoa học liên quan

Mô hình điều khiển cánh tay Robot 5 bậc sử dụng Visual studio

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2022

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan, Châu Trung Tín

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Mô hình điều khiển cánh tay Robot 5 bậc

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2019

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Xây dựng phần mềm quản lý khoa học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Trần Hồ Đạt, Phạm Huy Tư, Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Phần mềm quản lý kế hoạch giáo viên khoa Công nghệ thông tin

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2017

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Phan An Trường

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 125

Số truy cập trong tháng: 83053

Tổng số truy cập: 429830

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn