Giải thưởng khoa học

Trang chủ Giải thưởng khoa học Tran Hoai Ngoc Nhan (2012), “Set-theoretic complete intersection monomial curves in P^n”, Archiv der Mathematik (99(1), 2012, pp. 37-41)

# Chi tiết
Tên đề tài đoạt giải Tran Hoai Ngoc Nhan (2012), “Set-theoretic complete intersection monomial curves in P^n”, Archiv der Mathematik (99(1), 2012, pp. 37-41)
Cấp giải thưởng Cấp Quốc gia
Thông tin giải thưởng Khác
Năm đoạt giải 2013
Thành viên Trần Hoài Ngọc Nhân
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú Giải thưởng công trình Toán học năm 2013, thuộc

Các giải thưởng khoa học liên quan

Phần mềm quản lý kế hoạch giáo viên khoa Công nghệ thông tin

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2017

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Phan An Trường

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Dựa án khởi nghiệp Nhà màng Vlute

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2018

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Hội giảng cấp trường

Cấp giải thưởng: Cấp Trường

Năm đoạt giải: 2017

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Hệ thống điều khiển tưới tiêu tự động

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2019

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 719

Số truy cập trong tháng: 21993

Tổng số truy cập: 164427

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn