Giải thưởng khoa học

Trang chủ Giải thưởng khoa học Tran Hoai Ngoc Nhan (2012), “Set-theoretic complete intersection monomial curves in P^n”, Archiv der Mathematik (99(1), 2012, pp. 37-41)

# Chi tiết
Tên đề tài đoạt giải Tran Hoai Ngoc Nhan (2012), “Set-theoretic complete intersection monomial curves in P^n”, Archiv der Mathematik (99(1), 2012, pp. 37-41)
Cấp giải thưởng Cấp Quốc gia
Thông tin giải thưởng Khác
Năm đoạt giải 2013
Thành viên Trần Hoài Ngọc Nhân
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú Giải thưởng công trình Toán học năm 2013, thuộc

Các giải thưởng khoa học liên quan

Hội giảng cấp trường

Cấp giải thưởng: Cấp Trường

Năm đoạt giải: 2017

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Phần mềm quản lý kế hoạch giáo viên khoa Công nghệ thông tin

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2017

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Phan An Trường

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

MÔ HÌNH KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Đặng Duy Khiêm

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Ứng dụng mã QR-Code và công nghệ Blockchain trong quản lý thiết bị phòng máy và văn bằng chứng chỉ

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2019

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Bá Trọng - SVCNTT - K2015,Nguyễn Ngọc Trí Nhân - SVCNTT - K2015)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2782

Số truy cập trong tháng: 41161

Tổng số truy cập: 364333

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn