Giải thưởng khoa học

Trang chủ Giải thưởng khoa học Mô hình điều khiển cánh tay Robot 5 bậc sử dụng Visual studio

# Chi tiết
Tên đề tài đoạt giải Mô hình điều khiển cánh tay Robot 5 bậc sử dụng Visual studio
Cấp giải thưởng Cấp Tỉnh
Thông tin giải thưởng Giải Khuyến khích
Năm đoạt giải 2022
Thành viên Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan, Châu Trung Tín
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các giải thưởng khoa học liên quan

MÔ HÌNH KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Võ Trọng Hữu

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

MÔ HÌNH KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Nguyễn Nhựt Tân

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Mô hình bộ nghịch lưu 5 bậc Cascade

Cấp giải thưởng: Cấp Quốc gia

Năm đoạt giải: 2016

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Bùi Thanh Hiếu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Hội giảng cấp trường

Cấp giải thưởng: Cấp Trường

Năm đoạt giải: 2017

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 163

Số truy cập trong tháng: 42343

Tổng số truy cập: 1306689

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn