Giải thưởng khoa học

Trang chủ Giải thưởng khoa học Ứng dụng mã QR-Code và công nghệ Blockchain trong quản lý thiết bị phòng máy và văn bằng chứng chỉ

# Chi tiết
Tên đề tài đoạt giải Ứng dụng mã QR-Code và công nghệ Blockchain trong quản lý thiết bị phòng máy và văn bằng chứng chỉ
Cấp giải thưởng Cấp Tỉnh
Thông tin giải thưởng Giải Ba
Năm đoạt giải 2019
Thành viên Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Bá Trọng - SVCNTT - K2015,Nguyễn Ngọc Trí Nhân - SVCNTT - K2015)
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú Kỷ yếu hội thi lần VII (2018-2019) – Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

Các giải thưởng khoa học liên quan

Dựa án khởi nghiệp Nhà màng Vlute

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2018

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Phần mềm quản lý kế hoạch giáo viên khoa Công nghệ thông tin

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2017

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Phan An Trường

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Xây dựng phần mềm quản lý khoa học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Trần Hồ Đạt, Phạm Huy Tư, Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 539

Số truy cập trong tháng: 10842

Tổng số truy cập: 200525

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn