Giải thưởng khoa học

Trang chủ Giải thưởng khoa học Ứng dụng mã QR-Code và công nghệ Blockchain trong quản lý thiết bị phòng máy và văn bằng chứng chỉ

# Chi tiết
Tên đề tài đoạt giải Ứng dụng mã QR-Code và công nghệ Blockchain trong quản lý thiết bị phòng máy và văn bằng chứng chỉ
Cấp giải thưởng Cấp Tỉnh
Thông tin giải thưởng Giải Ba
Năm đoạt giải 2019
Thành viên Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Bá Trọng - SVCNTT - K2015,Nguyễn Ngọc Trí Nhân - SVCNTT - K2015)
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú Kỷ yếu hội thi lần VII (2018-2019) – Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

Các giải thưởng khoa học liên quan

MÔ HÌNH KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Nguyễn Nhựt Tân

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

MÔ HÌNH KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Đặng Duy Khiêm

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Hội giảng cấp trường

Cấp giải thưởng: Cấp Trường

Năm đoạt giải: 2017

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Mô hình điều khiển cánh tay Robot 5 bậc

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2019

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

MÔ HÌNH KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Võ Trọng Hữu

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 251

Số truy cập trong tháng: 83179

Tổng số truy cập: 429956

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn