Giải thưởng khoa học

Tổng số: 2

Dựa án khởi nghiệp Nhà màng Vlute

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2018

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Hội giảng cấp trường

Cấp giải thưởng: Cấp Trường

Năm đoạt giải: 2017

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 216

Số truy cập trong tháng: 5617

Tổng số truy cập: 39989

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn